• ul. Chmielna 4, 00-020 Warszawa
 • Pon - Pt: 7:30 - 19:30

Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne

Badanie mikrobiologiczne wykonuje się w celu określenia rodzaju drobnoustroju, który odpowiada za rozwój choroby. Nie wszystkie objawy są charakterystyczne dla danej dolegliwości, stąd powstała potrzeba, aby odnaleźć metody, które pozwolą na szybką i prawidłową identyfikację obecności konkretnego patogenu. Badanie mikrobiologiczne pozwala określić nie tylko obecność drobnoustrojów, ale także sprawdzić odpowiedź układu odpornościowego.

Kolejnym efektem przeprowadzonego badania jest dobór precyzyjnie skierowanego leczenia farmakologicznego. Dzięki temu lekarz może wprowadzić antybiotykoterapię w oparciu o wyniki badań, a nie tylko przypuszczenia, które mogą się nie potwierdzić. Uzyskanie dokładnego wyniku pozwala zatem szybciej i efektywniej przeprowadzić proces leczenia.

Czym zajmuje się laboratorium mikrobiologiczne?

Laboratorium mikrobiologiczne jest miejscem, w którym badania są przeprowadzane. Pobrana i dostarczona próbka podlega skrupulatnej analizie, składającej się z wielu etapów.

Laboratoria są wyposażone we wszelkie narzędzia umożliwiające przeprowadzenie badania. Analiza odbywa się w odpowiednio przygotowanych warunkach. Miejsce przeznaczone do umieszczenia materiału musi mieć odpowiednią temperaturę i poziom wilgotności. Dzięki temu możliwa będzie obserwacja wzrostu konkretnych drobnoustrojów, a w efekcie uzyskanie precyzyjnych i wiarygodnych wyników.

Skąd pobiera się materiał na badania mikrobiologiczne?

Badania mikrobiologiczne polegają na analizie materiału pobranego z organizmu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że materiał można uzyskać praktycznie z każdego miejsca. Jednak do najczęstszych należą:

 • jama nosowo-gardłowa;
 • uszy;
 • worki spojówkowe oczu;
 • skóra i jej przydatki;
 • drogi oddechowe; w tym oskrzela i płuca;
 • drogi rodne (szyjka macicy, pochwa);
 • cewka moczowa;
 • odbyt.

Badanym materiałem może być zatem krew, nasienie, plwocina, żółć, mocz, kał, ropa, płyn stawowy, płyn z opłucnej, a także fragmenty tkanek czy wycinki z narządów.

Rodzaje i metody badań mikrobiologicznych

Badania mikrobiologiczne są niedocenianą, a niesamowicie skuteczną metodą diagnostyczną. Ich podstawowy podział dotyczy rodzaju badanego materiału. Wyróżnia się m.in. badania bakteriologiczne i mykologiczne.

Wybór konkretnej metody badania mikrobiologicznego zależy od pobranego materiału, podejrzewanego zakażenia oraz klinicznych objawów choroby. Klasyczną metodą jest posiew, w czasie którego badany materiał umieszcza się na przygotowanym podłożu i obserwuje wzrost poszczególnych patogenów. Następnie wykonuje się antybiogram, czyli ocenę wrażliwości drobnoustrojów na konkretne antybiotyki.

Podstawową metodą jest także ocena mikroskopowa, która również pozwala uzyskać zadowalające wyniki. Polega na obserwacji preparatu stworzonego z pobranego materiału. Zdarza się, że charakterystyczny wygląd pozwala zidentyfikować konkretne drobnoustroje już na tym etapie.

Innym rodzajem badania są testy serologiczne, które pozwalają wykryć obecne, ale także przebyte zakażenie. Ich celem jest rozpoznanie obecności przeciwciał, czyli białek swoistej odpowiedzi immunologicznej.

Etapy badania mikrobiologicznego

Każde badanie mikrobiologiczne składa się z kilku etapów, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dokładnych wyników. Oczywiście na początku następuje pobranie materiału – ważne, że próbki pobiera się w czasie trwania choroby, nie podczas stosowania antybiotykoterapii i przez okres 3 dni po jej zakończeniu. To bardzo istotne, ponieważ od dokładności pobrania materiału może zależeć uzyskanie wiarygodnego wyniku badania mikrobiologicznego. Równie ważny jest transport próbki w odpowiednich warunkach.

Czas trwania drugiego etapu, czyli hodowli mikroorganizmów, może trwać kilka godzin, a nawet kilka tygodni! Obserwuje się wówczas wzrost bakterii na różnych podłożach. Kolejno przeprowadzane są testy, których celem jest ustalenie rodzaju konkretnego drobnoustroju. Po określeniu typu czynnika chorobotwórczego następuje ustalenie jego wrażliwości na antybiotyki. Skala, która określa reakcje, mówi, że mikroorganizmy mogą być wrażliwe, średniowrażliwe lub oporne. Wyniki badania zostają poddane laboratoryjnej interpretacji skąd dowiadujemy się, co jest przyczyną zakażenia.

Lekarz po analizie wyników badania mikrobiologicznego może określić najbardziej skuteczne metody leczenia i wprowadzić odpowiednią farmakoterapię.

Jak samodzielnie przygotować materiał do badania mikrobiologicznego?

Jeśli badanie ma dotyczyć np. moczu lub kału, czyli materiału, który pobieramy samodzielnie, z pewnością otrzymamy konkretne wskazówki, jak powinniśmy go przygotować. Jednak wśród ogólnych zasad znajduje się ta, że próbka powinna znaleźć się w laboratorium mikrobiologicznym w możliwie najkrótszym czasie – najlepiej do dwóch godzin. Ponadto zawartość pojemnika nie powinna być narażona na działanie światła i dostęp powietrza. Dodatkowo należy zadbać, aby pobierany materiał w miarę możliwości unikał kontaktu np. z fizjologiczną florą skóry.

Nasze laboratorium oferuje szeroki wachlarz badań mikrobiologicznych. Cena większości z nich rozpoczyna się już od 60 złotych. Gwarantujemy rzetelne wykonywanie badań w możliwie najkrótszym czasie.

Laboratorium Mikrobiologiczne – Warszawa i okolica

Laboratorium Mikrobiologiczne Chmielna Express to nowoczesna placówka, w ramach której przeprowadzamy analizy laboratoryjne pobranych od pacjentów materiałów biologicznych. W naszej pracy korzystamy z szeregu metod diagnostycznych.

Dzięki temu nasze Laboratorium Mikrobiologiczne może w sposób kompleksowy realizować zadania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm i procedur. Laboratorium Mikrobiologiczne znajduje się w budynku Poradni „Chmielna Express” co oznacza, że pobrany na miejscu materiał biologiczny nie jest nigdzie przewożony, tylko zostaje poddany analizie na miejscu – co minimalizuje ryzyko jego utraty wartości biologicznej.

Ze względu na lokalizację Laboratorium Mikrobiologicznego Chmielna Express naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do mieszkańców Stolicy i regionu. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. Najszybszą drogą uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania jest kontakt telefoniczny z placówką.

 • Posiew bakteryjny (cewka moczowa)
 • Posiew bakteryjny (pochwa)
 • Posiew bakteryjny (szyjka macicy)
 • Posiew bakteryjny (odbyt)
 • Posiew bakteryjny (gardło)
 • Posiew bakteryjny (jama ustna)
 • Posiew bakteryjny (język)
 • Posiew bakteryjny (proteza)
 • Posiew bakteryjny (nos)
 • Posiew bakteryjny (oko)
 • Posiew bakteryjny (ucho)

Panel infekcji urogenitalnych umożliwia diagnostykę infekcji dróg moczowo-płciowych, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. W przypadku wykrycia któregoś z badanych patogenów Pacjent/ka otrzymuje wraz z wynikiem badania antybiogram, pozwalający na dobranie skutecznego antybiotyku. Określenie lekowrażliwości drobnoustroju jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku ciężkich lub nawracających infekcji.

Panel infekcji urogenitalnych zawiera badania w kierunku:

 • MYCOPLASMA / UREAPLASMA
 • E.COLI
 • PROTEUS SPP.
 • PSEUDOMONAS SP.
 • GARDNERELLA VAGINALIS
 • STAPHYLOCOCUS AUREUS
 • STREPTOCOCUS AGALACTIAE
 • CANDIDA SPP.
 • TRICHOMONAS VAGINALIS
 • NEISSERIA GONORRHOEAE
 • ENTEROCUCUS SPP.

Materiałami do badań są:

– wymaz z pochwy*

– wymaz z cewki moczowej*

– nasienie

* wymaga uiszczenia opłaty za usługę pielęgniarską / położnej

 • Posiew w kierunku rzeżączki (wymaz z cewki moczowej)
 • Posiew w kierunku rzeżączki (wymaz z pochwy)
 • Posiew w kierunku rzeżączki (wymaz z gardła)

* wymaga uiszczenia opłaty za usługę pielęgniarską / położnej

 • Badanie w kierunku antygenu rzeżączki (wymaz z cewki moczowej)
 • Badanie w kierunku antygenu rzeżączki (wymaz z pochwy)

 • Badanie w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis (wymaz z cewki moczowej)
 • Badanie w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis (wymaz z pochwy)

CENNIK:

 • Badanie w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS)
 • Badanie w kierunku Gardnerella vaginalis
 • Badanie w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp (wymaz z cewki moczowej)
 • Badanie w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp (wymaz z szyjki macicy)
 • Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (wymaz z cewki moczowej)
 • Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (wymaz z pochwy)
 • Sporal A – test biologiczny do kontroli procesu sterylizacji
Call Now Button