• ul. Chmielna 4, 00-020 Warszawa
  • Pon - Pt: 7:30 - 19:30

Szybki test do wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B

Szybki test test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B w materiale pobranym z nosogardzieli, pomocny w diagnozowaniu zakażeń wirusem grypy typu A i B.

Grypa – to należy wiedzieć!

Grypa to ostra choroba zakaźna górnych dróg oddechowych, wywoływana przez wirusa grypy, która charakteryzuje się zmiennością antygenową i sezonowością. Wirus grypy typu A można podzielić na podtypy, w oparciu o zmienność antygenową glikoprotein, tworzących otoczkę białkową (hemaglutyniny i neuraminidazy). Wirus grypy A jest szeroko rozpowszechniony i związany z występowaniem ciężkich zachorowań, które mogą osiągać rozmiary epidemii. Wirus grypy A ma 3 podtypy, które są ważne dla ludzi: A (H3N2), A (H1N2), A (H1N1), z których pierwszy jest związany z większością zgonów.

Grypa może powodować wiele powikłań, takich jak zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc, szczególnie u dzieci, osób starszych lub pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego. Wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania. Jest wiele chorób wirusowych, które powodują objawy podobne do grypy, dlatego konieczne jest wykonywanie testów laboratoryjnych pozwalających na odróżnienie grypy od innych ostrych infekcji układu oddechowego.

Izolacja wirusa grypy to nadal standardowa metoda stosowana w diagnostyce grypy, jej czułość jest bliska 100% po 3 dniach. Zastosowanie szybkich, specyficznych i czułych metod wykrywania antygenów, może przyczynić się do znacznej poprawy opieki zdrowotnej, redukcji kosztów i pozwoli na szybkie wprowadzenie właściwego leczenia antywirusowego u pacjentów.

Specyfikacja badania

INFLU-A+B-RESPI-DIPSTICK jest jakościowym testem immunochromatograficznym, opartym na metodzie przepływu bocznego. Pozwala on na wykrycie wirusa typu A i B w płynnych próbkach, zarówno tych uzyskanych z wymazów, popłuczyn i aspiratów z nosogardzieli, jak i w supernatancie z hodowli. Specyficzność testu zapewniają monoklonalne przeciwciała, skierowane przeciwko określonym antygenom wirusa grypy typu A lub B.

Test posiada dwie specyficzne, aktywne strefy wynikowe testu (Results Region). Jedna z części wynikowej paska testowego została uczulona monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko wirusowi typu A, natomiast druga przeciwciałami przeciwko wirusowi typu B. Po zanurzeniu paska testowego w roztworze badanej próbki, rozpuszczony koniugat lateksowy migruje z próbką w górę paska testowego.

Jeśli badany materiał zawiera wirusa grypy typu B, dochodzi do utworzenia kompleksu pomiędzy cząsteczkami koniugatu, skierowanymi przeciwko wirusowi typu B, a cząsteczkami wirusa. Następnie ten specyficzny kompleks wirus-antygen-koniugat zostaje związany z monoklonalnymi przeciwciałami, skierowanymi przeciwko wirusowi grypy typu B, zaadsorbowanymi na pasku testowym. Natomiast jeżeli badana próbka zawiera wirusa typu A, dochodzi do utworzenia kompleksu pomiędzy cząsteczkami wirusa, a cząsteczkami koniugatu, skierowanymi przeciwko wirusowi grypy typu A. Taki kompleks również wiązany jest przez specyficzne monoklonalne przeciwciała.

Czułość / specyficzność badania:

– czułość diagnostyczna: 99% dla grypy A i B
– specyficzność: 99% dla grypy A i B

Cena i czas oczekiwania na wynik

– koszt wykonania badania: 65 zł
– wynik dostępny tego samego dnia

Call Now Button