logo
 • ul. Chmielna 4, 00-020 Warszawa
 • Pon - Pt: 7:30 - 19:30

Teleporady dotyczące PrEP

Mając na uwadze zdrowie naszych Pacjentów, którzy stosują terapię PrEP i chcieliby ją kontynuować, uruchomiliśmy teleporady z lekarzami Poradni PrEP, umożliwiające nieprzerwane stosowanie przedekspozycyjnej profilaktyki zakażenia HIV. Przygotowaliśmy również ofertę dla osób, które chciałyby rozpocząć stosowanie PrEP.

Ze względu na fakt, że lekarz wystawia recepty w systemie elektronicznym (e-recepta) sugerujemy założenie Internetowego Konta Pacjenta (www.pacjent.gov.pl), które umożliwia odebranie/ wydruk recepty i pełny wgląd w historię swoich recept

CZYM JEST PREP?

Profilaktyka przedekspozycyjna (Pre-exposure Prophylaxis – PrEP) polega na przyjmowaniu leków, które mogą uchronić przed zakażeniem HIV. PrEP polega na przyjmowaniu raz dziennie jednej tabletki zawierającej dwa leki przeciw HIV (tenofowir+emtrycytabina).

JAK WYGLĄDA STOSOWANIE PREP?

Przyjmowanie PrEP wiąże się z regularnymi przyjmowaniem leków antyretrowirusowych oraz konsultacjami (obecnie w formie teleporady) z lekarzem specjalistą. Konsultacje obejmować będą również poradnictwo w zakresie bezpieczniejszych metod współżycia, regularne badania w kierunku zakażenia HIV, jak i monitorowanie ewentualnych skutków ubocznych przyjmowanego leku. Lekarz prowadzący PrEP udzieli wszelkiego wsparcia w zakresie sposobów ułatwiających regularne przyjmowanie leków.

Kwalifikacja do PrEP – dla osób, które chciałyby rozpocząć leczenie profilaktyczne.

 1. Umówienie teleporady kwalifikacyjnej u lekarza, który udzieli niezbędnych informacji na temat PrEP oraz zakwalifikuje do leczenia. Lekarz odpowie też na wszelkie pytania związane z tym rodzajem profilaktyki. Jeżeli razem z lekarzem prowadzącym uzna Pan/i, że stosowanie PrEP może istotnie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV wówczas lekarz zleci wykonanie niezbędnych badań (o zakresie badań każdorazowo decyduje lekarz, w oparciu o indywidualną sytuację pacjenta).
 2. Wykonanie zleconych badań. Wszystkie badania zlecone przez lekarza są obligatoryjne i zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS) oraz European AIDS Clinical Society (EACS).
 3. Teleporada u lekarza, podczas której omówione zostaną wyniki badań. Jeżeli wyniki wskażą, że PrEP będzie w Pana/i przypadku bezpieczny i korzystny z punktu widzenia profilaktyki HIV, lekarz może rozpocząć ten rodzaj profilaktyki i przepisać receptę na lek, który jest dostępny w pobliskiej aptece.

CENNIK

 • konsultacja lekarska (kwalifikacja do PrEP) – 180 zł
 • standardowy pakiet badań dla osób rozpoczynających PrEP – 140 zł
 • koszt miesięczny leku Mylan (tenofowir + emtrycytabina) – około 120 zł (dostępny w wybranych aptekach)

Kontynuacja – dla osób, które już przyjmują PrEP

 1. Wykonanie badań, zleconych przez lekarza, w celu przedłożenia ich wyników lekarzowi.
 2. Umówienie teleporady u lekarza, podczas której omówione zostaną wyniki badań, w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych pacjent otrzyma receptę/y.

CENNIK

 • konsultacja lekarska – 160 zł
 • standardowy pakiet badań dla osób kontynuujących PrEP – 110 zł
 • pakiet badań dla osób kontynuujących PrEP, które przechodziły kiłę – 190 zł
 • koszt miesięczny leku Mylan (tenofowir + emtrycytabina) – około 120 zł (dostępny w wybranych aptekach)

Częstotliwość wizyt pacjent uzgadnia indywidualnie z lekarzem prowadzącym.


BADANIA LABORATORYJNE DO TERAPII PREP:

Wszystkie niezbędne badania z krwi do terapii PrEP można wykonać w Poradni Specjalistycznej Chmielna Express.

Płatności za wizytę można dokonać wykonując przelew na konto poradni:

MediS-Express Sp. z o.o.
ul. Chmielna 4
00-020 Warszawa
NR RACHUNKU: 52 1240 6175 1111 0010 7527 5391
Tytuł: Teleporada – imię, nazwisko pacjenta

Prosimy również o przesłanie potwierdzenie przelewu na adres: poradnia@chmielna4.pl.

Zapisy przyjmują pracownicy rejestracji medycznej (22 511 50 40 || poradnia@chmielna4.pl), codzienne w godzinach 7:30 – 19:30 (w piątki do 16:30).

Call Now Button